Eendenbroedkast

Eendenbroedkast

Broedkast voor siereenden, zoals Carolines, Mandarijnen en Talingen. De handgemaakte eendenkast heeft een scharnierend dak en het dak is afgewerkt met grijs of rood dakleer. De de ingang is af te sluiten. Broedkast is geschikt voor holenbroedende eenden.

De eendennestkast kost € 65,00 en is via het contactformulier  te bestellen.

 

 

 

 

Eend is de algemene naam voor een aantal soorten vogels uit de familie van eendachtigen (Anatidae). Alle soorten uit de Anatidae worden “eenden” genoemd, behalve de soorten uit de onderfamilie Anserinae, de ganzen en zwanen. Eenden zijn hoofdzakelijk aquatische vogels, meestal kleiner dan hun verwanten, de zwanen en de ganzen, met een kortere nek, en kunnen in zowel zoet als zout water worden gevonden. De Tadorninae, waartoe onder andere de bergeend behoort, houden qua formaat het midden tussen een gans en een eend.

Eenden worden soms verward met verscheidene soorten niet verwante vogels met gelijkaardige vormen, zoals duikers, futen, rallen, koeten en waterhoentjes. Soms wordt met “eend” alleen vrouwtjeseenden bedoeld. Een mannetjeseend heet een “woerd”. Een jonge eend wordt piel genoemd (daar zwemt een eend met pielen). In het algemeen worden jongen van kippen en eenden ook wel “pulletje” of “pulleke” genoemd. Een woerd van de wilde eend, de meest voorkomende soort, is naast de kleur ook te herkennen aan enkele gekrulde veren op de staart (dit is niet altijd zichtbaar).

(bron Wikipedia)